Christian's Magazine

Magazine.

1760–1767.

ed. William Dodd.